CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

Cám ơn Quý Khách đã tin tưởng và quan tâm truy cập vào trang web của chúng tôi www.workerbee.vn (website), trang web chính thức của Công ty TNHH TM-DV-SX ONG THỢ (Công ty).

 1. Thông tin chung:

  Chính sách này được áp dụng khi Quý khách bắt đầu có giao dịch với Công ty, khi Quý khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp, đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà Công ty quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

 1. Mua sắm trên trang web:

  Quý khách có thể mua sắm trực tiếp trên website theo khuôn khổ của những Điều khoản và Điều kiện sử dụng mà Công ty đã đề ra. Quý khách không được sử dụng website với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác bên thứ ba nào nếu không có xét duyệt bằng văn bản chính thức từ Công ty. Nếu vi phạm bất cứ điều gì ở trên, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

 1. Ý kiến về sản phẩm, dịch vụ của Công ty:

  Tất cả nội dung trên trang web và ý kiến phản hồi của Quý khách về sản phẩm, dịch vụ, là tài sản của chúng tôi. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo hoặc không đúng thực tế, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

 1. Thay đổi chính sách:

  Tuỳ theo tình hình thực tế, Công ty có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của quý khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Công ty sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách. Trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Công ty cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.